Kurs doskonalący pracowników ochrony Warszawa

Kurs doskonalący pracowników ochrony Warszawa

Kurs doskonalący pracowników ochrony Warszawa  – obecnie prowadzimy nabór na kurs w Warszawie!

Wszystkie zajęcia wykonywane są w Rembertowie 5 min. od SKM.

Kursy mogą być wykonane bezpłatnie dla osób pracujących oraz osób bezrobotnych lub biernych zawodowo. Liczba miejsc ograniczona!

kurs doskonalący dla pracowników ochrony warszawa
kurs doskonalący dla pracowników ochrony warszawa

Wymagania uczestnika kursu:

  • Aktualny wpis na listę Kwalifikowanych pracowników ochrony
  • Aktualne badania lekarskie

Zajęcia prowadzimy 1 raz w miesiącu aby nie kolidowały z praca zawodową.

Zobacz także:

SZKOLENIA

Program kursu:

Program szkolenia doskonalącego umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych, znajomości przepisów prawa z wykonywaniem ochrony osób i mienia

Obecny stan prawny w zakresie:
ustawy o ochronie osób i mienia;
ustawy o broni i amunicji;
uprawnienia„ kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
odpowiedzialności karnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej;
odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej oraz podstawy TCCC:
zasad udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadkach złamań, krwawień itp.
Protokół MARCHE
praktycznego opatrywania ran postrzałowych, unieruchamiania kończyn, wykonywania sztucznego oddychania i masażu serca, użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

Wyszkolenie strzeleckie w zakresie:
zasad bezpiecznego posługiwania się i obchodzenia z bronią oraz zasad bezpiecznego zachowania się na strzelnicy;
technik i postaw strzeleckich;
strzelania z pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka Ak-47, strzelby gładkolufowej.

Samoobrona i techniki interwencyjne w zakresie:
postawy i poruszania się w walce;
technik wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposobów ich blokowania;
pady i przewroty
sprowadzania do parteru
chwyty i dźwignie
uwalniania się z obchwytów i duszeń,
miejsc wrażliwe na ciele człowieka,
technik zakładania kajdanek i obszukiwania osób,
posługiwania się pałką służbową,
technik stosowania gazów oraz paralizatorów
technik usuwania z pojazdu osoby stawiającej opór
obrony przed atakami nożem i niebezpiecznymi przedmiotami                       zasady obrony przed zagrożeniom bronią palną
podstawowych technik posługiwania się bronią w walce

Możemy zorganizować również kursy w miejscowościach:

  • Mława
  • Ciechanów
  • Siedlce
  • Grodzisk mazowiecki
  • Mińsk Mazowiecki
  • Płońsk
  • Płock
  • Nowy dwór mazowiecki

Kurs doskonalący pracowników ochrony Warszawa

Zapraszamy wszystkich chętnych ochroniarzy!

Wolf Security Polska kursy i szkolenia

WOLF SECURITY 

Tel. 791-613-414