Kurs doskonalący dla kwalifikowanych pracowników ochrony

 Kurs doskonalący dla kwalifikowanych pracowników ochrony

Kurs doskonalący dla kwalifikowanych pracowników ochrony – Każdy Kwalifikowany pracownik ochrony musi co 5 lat zdać szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Dzięki temu, ochroniarz będzie mógł przedłużyć wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony na kolejne 5 lat.

Prowadzimy nabór ciągły na szkolenia.

Obecnie kurs doskonalący dla pracowników ochrony  prowadzimy
w następujących miastach:

 • Piła
 • Łódź
 • Warszawa
 • Poznań
 • Wrocław
 • Kraków
 • Gdańsk
 • Dęblin
 • Lublin
 • Kołobrzeg
 • Koszalin
 • Reszów

Jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie w dowolnym rejonie Polski.

Szkolenia dostosowujemy do firm ochrony, możemy przeprowadzać zajęcia
w siedzibie zamawiającego oraz dostosować terminy i godziny do grafików służb.

Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia dla firm w 90%

Osoby bierne zawodowo lub niepracujące mogą uzyskać finansowanie do 100% wartości kursu + stypendium szkoleniowe!

Tel. 791-613-414

Program szkolenia doskonalącego umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych, znajomości przepisów prawa z wykonywaniem ochrony osób i mienia

Aktualny stan prawny w zakresie:

 1. ustawy o ochronie osób i mienia;
 2. ustawy o broni i amunicji;
 3. uprawnienia„ kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 4. odpowiedzialności  karnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej;
 5. odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej oraz podstawy TCCC:

 1. zasad udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadkach złamań, krwawień itp.
 2. Protokół MARCHE
 3. praktycznego opatrywania ran postrzałowych, unieruchamiania kończyn, wykonywania sztucznego oddychania i  masażu serca, użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

Wyszkolenie strzeleckie w zakresie:

 1. zasad bezpiecznego posługiwania się i obchodzenia z bronią oraz zasad bezpiecznego zachowania się  na strzelnicy;
 2. technik i postaw strzeleckich;
 3. strzelania z pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka Ak-47, strzelby gładkolufowej.

Samoobrona i techniki interwencyjne w zakresie:

 1. postawy i poruszania się w walce;
 2. technik wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposobów ich blokowania;
 3. pady i przewroty
 4. sprowadzania do parteru
 5. chwyty i dźwignie
 6. uwalniania się z obchwytów i duszeń,
 7. miejsc wrażliwe na ciele człowieka,
 8. technik zakładania kajdanek i obszukiwania osób,
 9. posługiwania się pałką służbową,
 10. technik stosowania gazów oraz paralizatorów
 11. technik usuwania z pojazdu osoby stawiającej opór
 12. obrony przed atakami nożem i niebezpiecznymi przedmiotami;
 13. Zasady obrony przed zagrożeniom bronią palną
 14. podstawowych technik posługiwania się bronią w walce

Kurs doskonalący dla kwalifikowanych pracowników ochrony wykonany w Naszej firmie uprawnia do przedłużenia wpisu KPO na 5 lat.

Potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z Nami !

 

Kurs realizowany jest w ramach działalności oświatowej (zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) i upoważnia do przedłużenia wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

kurs doskonalący dla pracowników ochrony

Wymagania:

Posiadanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

Wolf Security

Zobacz również:

Kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony