Wizyta przygotowawcza

  • Inicjatywa korzysta z dofinansowania o wartości 2100 Euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
  • Cel wizyty: Celem wizyty było przygotowanie oraz zaplanowanie z Partnerem wspólnego projektu w ramach Programu Edukacja: Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET oraz kształcenia ustawicznego).
  • Wizyta przygotowawcza odbyła się w dniach 07.04 – 09.04.2021 r. w formie online.

Działania podjęte w ramach Wizyty przygotowawczej:

-określenie wstępnego zarysu projektu

-wskazanie grupy docelowej oraz odbiorców projektu

-określenie założeń oraz metodologii projektu

-podział prac pomiędzy Partnerami

Wizyta przygotowawcza zrealizowana w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.