PROJEKT WOLF ONE

O projekcie

Projekt obejmuje opracowanie w okresie 12 miesięcy nowego rodzaju szkolenia zawodowego dla funkcjonariuszy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, dostosowanego do nowych wyzwań i zagrożeń.

About the project

The project states that 12 months will provide a training offer for officers of services responsible for security, adapted to new challenges and threats.

Cel

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych w dziedzinie bezpieczeństwa oraz dostosowanie umiejętności/kompetencji do nowych wyzwań pracowników służby działających na rzecz bezpieczeństwa.

Goal

The project’s main goal is to increase professional competences in the field of security and adapt the skill/competence to the new challenges of security services.

Harmonogram szkoleń testowych:

Moduł I: 08-09.08.2020 r. – self-defense and intervention techniques;

Moduł II: 15-16.08.2020 r. – tactics and shooting training;

Moduł III: 21-24.08.2020 r. – first aid and tactical rescue;

Moduł IV: 29-30.08.2020 r. – conducting the Active Shooter related classes in schools.

Zapytanie ofertowe:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/34236

Zestawienie ofert:

zestawienie ofert zapytanie ofertowe na wyjazd do Norwegii

Unieważnienie postępowania:

Unieważnienie postępowania

FORMULARZ zgłoszeniowy :

Formularz zgłoszeniowy
Kryterium premiujące: Kobieta 5pkt, Mężczyzna 0 pkt.
Kryterium premiujące: 0 do 3 10: pkt. od 4 do 7: 8 pkt od 8 do 10 lat: 5 pkt powyżej 11 lat: 3 pkt.
np. dieta wegetariańska
Akceptuje: *
Pole wyboru *
Pole wyboru *

Regulamin naboru:

Regulamin naboru WOLFONE