PROJEKT WOLF ONE

www.eeagrants.org

www.norwaygrants.org

 

WOLF ONE
Innowacyjne szkolenie doskonalące umiejętności zawodowe funkcjonariuszy na bazie doświadczeń Norweskich korzysta z dofinansowania:
– ze środków budżetu państwa w wysokości: 33025.5 EUR
– ze środków udostępnionych przez KMF w wysokości: 187144.5 EUR

Całkowita kwota: 220170 EUR

O projekcie

Projekt obejmuje opracowanie w okresie 18 miesięcy nowego rodzaju szkolenia zawodowego dla funkcjonariuszy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, dostosowanego do nowych wyzwań i zagrożeń.

Data rozpoczęcia projektu: 2020-04-01

Data zakończenia projektu: 2021-09-30.

About the project

The project states that 18 months will provide a training offer for officers of services responsible for security, adapted to new challenges and threats.

Project start date: 2020-04-01

Project end date: 2021-09-30

Cel

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych w dziedzinie bezpieczeństwa oraz dostosowanie umiejętności/kompetencji do nowych wyzwań pracowników służby działających na rzecz bezpieczeństwa.

Goal

The project’s main goal is to increase professional competences in the field of security and adapt the skill/competence to the new challenges of security services.

Rezultaty projektu:

 • innowacyjny kurs zawodowy dla funkcjonariuszy
 • innowacyjne metody nauczania
 • skrypty szkoleniowe
 • portal i podręcznik e-learningowy

Project results:

 • innovative vocational course for officers
 • innovative teaching methods
 • training scripts
 • e-learning portal and handbook

W ramach projektu zorganizowane zostaną:

 • 2 wydarzenia upowszechniające
 • 7 spotkań projektowych

The project will include:

 • 2 dissemination events
 • 7 project meetings

 

 

WOLF ONE
Innowacyjne szkolenie doskonalące umiejętności zawodowe funkcjonariuszy na bazie doświadczeń Norweskich korzysta z dofinansowania:

– kwota dofinansowania: 220170 EUR

– ze środków budżetu państwa w wysokości: 33025.5 EUR

 

Nazwa programu – Program Edukacja

 

 

Więcej:

Rekrutacja grup testowych

Zapytania ofertowe