AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA

Audyty bezpieczeństwa

Prowadzimy audyty i kontrole z zakresu:

  • zabezpieczeń technicznych i koncepcji ochrony,
  • bezpieczeństwa teleinformatycznego
  • bezpieczeństwa  osób zarządzających organizacji
  • bezpieczeństwa osobowego, w tym procesy naboru i weryfikacji pracowników
  • bezpieczeństwa i ochrony kluczowych dla organizacji klientów
  • bezpieczeństwa i ochrony kluczowych dla organizacji procesów
  • działań korupcyjnych

Po każdym audycie sporządzany jest raport który zawiera listę błędów i niezgodności, adnotacje audytora uzasadniające powyższe uwagi, metodę rozwiązania problemów, instrukcje zapewniające podniesienie poziomu bezpieczeństwa przedmiotu audytu.

Wdrożenie zaleceń audytu i ustalenie polityki bezpieczeństwa pozwala na realizację zasad i zarządzanie bezpieczeństwem, jako proces ciągły, na który składają się planowanie, zgodne z aktualnymi trendami w dziedzinie bezpieczeństwa, ustalanie strategii i planów rozwoju, modernizacji oraz budżetu,  projektowanie systemów zabezpieczeń, wdrażanie i migrowanie, monitorowanie systemu i zarządzanie bezpieczeństwem, optymalizacja procesów bezpieczeństwa.

Dodatkowo w ofercie:

Plany ochrony – obowiązkowy dokument który określa zasady oraz procedury bezpieczeństwa na obiekcie.

Polityki bezpieczeństwa –  jest dokumentem, który oprócz procedur użytkowania i zarządzania systemami informatycznymi, powinien definiować wymagania prawne i biznesowe, analizę ryzyka i kosztów. Dzięki kompetencjom w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, nasza firma może współpracować również w procesie tworzenia pełnej polityki bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, nie tylko w zakresie zagadnień technologicznych.

Audyty i kontrole prowadziliśmy dla największych korporacji w Polsce!

Możemy przedstawić szerokie referencje.

Zobacz także:

SZKOLENIE ACTIVE SHOOTER