SZKOLENIE ACTIVE SHOOTER

Szkolenie Active Shooter

Jako pierwsza prywatna firma zaczęliśmy szkolenia z zakresu postepowania na wypadek ataku typu Active Shooter.

Oferujemy szkolenia oraz symulacje z pełną pozoracją pola walki.

Szkolenie trwa 8 godzin i jest wykonywane u Zamawiającego.

Podczas szkolenia uczestnicy nabywają praktyczną wiedze na temat:

  • postępowania RUN, HIDE, FIGHT,
  • procedur oraz zasad bezpieczeństwa,
  • zasad działania służb specjalnych które będą prowadzić akcję ratunkową lub szturm.

Autorski program szkolenia oparty na podstawie procedur z Izraela oraz Stanów Zjednoczonych!

Szkolenie Active Shooter warto skorzystać z szkolenia ?

W odróżnieniu od krajów zachodnich w Polsce nie ma systemu szkolenia policjantów na wypadek szybkiego niespodziewanego ataku uzbrojonego napastnika. W wyniku tego, funkcjonariusze policji nie wejdą do strefy niebezpiecznej lecz otoczą oraz zabezpieczą teren do czasu przyjazdu służb antyterrorystycznych. Po zebraniu wystarczających sił i środków służby będą musiały według polskiego prawa przystąpić do próby nawiązania kontaktu przed szturmem.  Szturm może nastąpić od kilku do nawet kilkudziesięciu godzin od momentu ataku!

 

Biorąc pod uwagę że ataki typu Active Shooter trwają kilkanaście minut, osoby w strefie zagrożenia są pozostawione same sobie i muszą sobie poradzić w sytuacji ataku zamachowca. Szkolenie Active Shooter daje większą możliwość przeżycia w sytuacji realnego zamachu.

Active shooter

Zobacz także:

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

AUDYTY