Kurs doskonalący pracowników ochrony Warszawa

Kurs doskonalący pracowników ochrony Warszawa

Kurs doskonalący pracowników ochrony Warszawa  – obecnie prowadzimy nabór na kurs w Warszawie!

Wszystkie zajęcia wykonywane są w Rembertowie 5 min. od SKM.

Kursy mogą być wykonane bezpłatnie dla osób pracujących oraz osób bezrobotnych lub biernych zawodowo. Liczba miejsc ograniczona!

kurs doskonalący dla pracowników ochrony warszawa
kurs doskonalący dla pracowników ochrony warszawa

Wymagania uczestnika kursu:

 • Aktualny wpis na listę Kwalifikowanych pracowników ochrony
 • Aktualne badania lekarskie

Zajęcia prowadzimy 1 raz w miesiącu aby nie kolidowały z praca zawodową.

Zobacz także:

SZKOLENIA

Program kursu:

Program szkolenia doskonalącego umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych, znajomości przepisów prawa z wykonywaniem ochrony osób i mienia

Obecny stan prawny w zakresie:
ustawy o ochronie osób i mienia;
ustawy o broni i amunicji;
uprawnienia„ kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
odpowiedzialności karnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej;
odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej oraz podstawy TCCC:
zasad udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadkach złamań, krwawień itp.
Protokół MARCHE
praktycznego opatrywania ran postrzałowych, unieruchamiania kończyn, wykonywania sztucznego oddychania i masażu serca, użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

Wyszkolenie strzeleckie w zakresie:
zasad bezpiecznego posługiwania się i obchodzenia z bronią oraz zasad bezpiecznego zachowania się na strzelnicy;
technik i postaw strzeleckich;
strzelania z pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka Ak-47, strzelby gładkolufowej.

Samoobrona i techniki interwencyjne w zakresie:
postawy i poruszania się w walce;
technik wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposobów ich blokowania;
pady i przewroty
sprowadzania do parteru
chwyty i dźwignie
uwalniania się z obchwytów i duszeń,
miejsc wrażliwe na ciele człowieka,
technik zakładania kajdanek i obszukiwania osób,
posługiwania się pałką służbową,
technik stosowania gazów oraz paralizatorów
technik usuwania z pojazdu osoby stawiającej opór
obrony przed atakami nożem i niebezpiecznymi przedmiotami                       zasady obrony przed zagrożeniom bronią palną
podstawowych technik posługiwania się bronią w walce

Możemy zorganizować również kursy w miejscowościach:

 • Mława
 • Ciechanów
 • Siedlce
 • Grodzisk mazowiecki
 • Mińsk Mazowiecki
 • Płońsk
 • Płock
 • Nowy dwór mazowiecki

Kurs doskonalący pracowników ochrony Warszawa

Zapraszamy wszystkich chętnych ochroniarzy!

Wolf Security Polska kursy i szkolenia

WOLF SECURITY 

Tel. 791-613-414

 

 

Kurs doskonalący pracowników ochrony

Kurs doskonalący pracowników ochrony

Kurs doskonalący pracowników ochrony – Regulacja wywołała burze w środowisku ochrony osób i mienia. Jednak wprowadzenie obowiązkowego kursu doskonalącego kwalifikowanych pracowników ochrony jest dobrym rozwiązaniem.

Argumentów jest kilka. Przede wszystkim pracownicy ochrony pracujący z bronią palną nie szkolą się. Niejednokrotnie kilka lat po kursie na kwalifikowanego pracownika ochrony nie strzelali. Stanowią więc dla siebie i dla społeczeństwa znaczące zagrożenie. Kurs co pięć lat jest to potrzebne minimum.

Chcesz się zapisać na kurs doskonalący pracowników ochrony zadzwoń tel.791-613-414 lub kliknij link :

 Kurs doskonalący dla kwalifikowanych pracowników ochrony

Kto musi go wykonać?

Kurs doskonalący pracowników ochrony musi wykonać każda osoba posiadająca wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony raz na 5 lat. Kurs uprawnia do przedłużenia uprawnień wynikających z wpisu po przedstawieniu zaświadczenia w Komendzie Wojewódzkiej Policji.

Komendy Wojewódzkie Policji poprzez wydziały postępować administracyjnych wysyłają do interesantów listy w których jest podany termin wygaśnięcia uprawnień.

Co będzie gdy nie dostarczy się zaświadczenia o ukończeniu kursu doskonalącego pracowników ochrony ?

Jeżeli Kwalifikowany pracownik ochrony nie dośle do komendy zaświadczenia o ukończeniu kursu wydanego przez uprawnioną jednostkę oświatową to zostaje automatycznie skreślony z listy Kwalifikowanych pracowników ochrony.

Niesie to za sobą duże komplikacje związane z ponownym otrzymaniem wpisu. Osoba skreślona z listy nie tylko będzie musiała wykonywać kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony od nowa ( w przypadku gdy miała kurs na licencję pracownika ochrony I lub II stopnia) jak również będzie musiała zdać egzamin na dopuszczenie do posiadania broni.

Kurs doskonalący pracowników ochrony –  Podstawa prawna:

Art. 38b. 1. Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek co 5 lat przejść kurs doskonalący umiejętności, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 8, oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu tego kursu.

WOLF SECURITY

Chcesz wykonać kurs za darmo?

Obecnie kurs doskonalący dla pracowników ochrony  prowadzimy
w następujących miastach:

 • Piła
 • Łódź
 • Warszawa
 • Poznań
 • Wrocław
 • Kraków
 • Gdańsk
 • Dęblin
 • Lublin
 • Kołobrzeg
 • Koszalin
 • Rzeszów

Jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie w dowolnym rejonie Polski.

kurs doskonalący dla pracowników ochrony